Grackles, Blackbirds

Great-tailed grackle, Arizona
Great-tailed grackle, Arizona
Great-tailed grackle, Arizona
Great-tailed grackle, Arizona
Great-tailed grackle, Arizona
Red-winged blackbird, Arizona
Red-winged blackbird, Arizona
Red-winged blackbirds, Arizona
Red-winged blackbirds, Arizona
Red-winged blackbird, Arizona
Red-winged blackbird, Arizona
Red-winged blackbird, Arizona

All images © Manuel Jordán, PhD   fieldarchive.net